Prosimy o przesyłanie reklamacji na adres:
CBL Megamix
Rynek 12
Tylicz 33383

Powyższa procedura reklamacji jest częścią ogólnych warunków handlowych i może zawierać linki do poszczególnych punktów tych warunków handlowych: Warunki handlowe.

1.1. Sprzedawca odpowiada za błędy towaru a kupujący jest powinny reklamację zastosować u sprzedawcy według ważnej procedury reklamacji

1.2. Na rozwiązanie reklamacji odnosi się ważna procedura reklamacji opublikowana na stronie internetowej sprzedawcy www.omegamix.pl kupujący kliknięciem pola przed wysłaniem zamówienia sprzedającemu potwierdza, że procedurę reklamacji przeczytał i się z nią zgadza i potwierdza, że był  informowany o warunkach i sposobie reklamacji towaru łącznie danych o tym gdzie można zastosować reklamację i o wykonaniu reklamacyjnych napraw zgodnie z konstytucją § 18 sekcja 1 prawa nr. 250/2007 zbiór praw o ochronie konsumenta  i o zmienieniu prawa Słowackiej rady narodowej nr. 372/1990 zbiór o przestępstwach. (dalej tylko „prawo”)

1.3. Procedura reklamacji dotyczy towar kupiony kupującym od sprzedawcy formą sklepu internetowego na stronie internetowej sprzedawcy.

1.4. Procedura reklamacji w tej formie jest  ważny dla wszystkich przypadków handlowych,  o ile nie uzgodniono innych warunków gwarancji.

1.5. Kupujący ma prawo zastosować u sprzedawcy gwarancję tylko na towar,  który ma błędy które spowodował producent, kontrahent albo sprzedawca, dotyczy na niego gwarancja i był kupiony u sprzedawcy.

1.6. Kupujący jest powinny wykonać kontrolę towaru przy przejęciu towaru. Jak tak nie zrobi, może zastosować prawo z błędów zidentyfikowanych przy kontroli, tylko kiedy pokaże że te błędy były w czasie przejęcia towaru.

1.7.  Kupujący jest uprawniony skontrolować przesyłkę tak samo jak jego opakowanie, natychmiast przy jego dostawie. W przypadku, że kupujący się dowie, że opakowanie towaru jest uszkodzone jest powinny poinformować o tym przewoźnika i w jego obecności skontrolować status towaru. W przypadku znalezienia uszkodzenia towaru przy  jego przejęciu przez kupującego jest on powinny od razu zrobić oświadczenie o uszkodzeniu, którego poprawność potwierdzi przewoźnik. Na podstawie tego oświadczenia wystawionego sprzedającemu może sprzedawca po zakończeniu zdarzenia uszkodzenia z przewoźnikiem zapewnić usunięcie niedoboru towaru, przecenę na towar i w przypadku błędów które się nie dają naprawić wysłać kupującemu nowy towar.

1.8. Przy dostawie przesyłki firmą DPD w przypadku odkrycia uszkodzonego opakowania, uszkodzenia utraty zawartości zalecamy nie przyjmować przesyłki albo rozwiązać to z pracownikiem firmy spedycyjnej na miejscu zapisem uszkodzenia. W przypadku przejęcia i odkrycia uszkodzonego opakowania, uszkodzenia z niedoborem towaru prosimy o informowaniu o tym najpóźniej do 24 godzin od przejęcia przesyłki na jakiejkolwiek firmie DPD. Do spisania zapisu o uszkodzeniu jest potrzebny uszkodzony produkt, opakowanie przesyłki, rachunek o przejęciu przesyłki i fakturę. O informowaniu i spisaniu zapisu o uszkodzeniu na jakimkolwiek oddziale firmy DPD nas Państwo mogą informować na e-mail.

1.9. Reklamacje mechanicznego uszkodzenia produktu, które nie było oczywiste przy przejęciu przesyłki jest potrzebne zastosować od razu po przejęciu przesyłki, najpóźniej 24 godzin od dostarczenia towaru. Jest powinnością kupującego wykazać, że mechaniczne uszkodzenie  produktu nie było możliwe nawet przy dokładnym skontrolowaniu odkryć do 24 godzin. Wymagania z później zidentyfikowanych wad uszkodzonego towaru będzie mógł kupujący zastosować tylko jak pokażę, że reklamowane wady miał towar już w czasie jego przyjęcia od powoźnika. Przed pierwszym użyciem jest kupujący powinny przeczytać warunki gwarancji łącznie słowackiej, czeskiej, węgierskiej i polskiej instrukcji obsługi i potem według niego postępować. Kupujący jest uprawniony przy przejęciu produktu (osobistym i nieosobistym) skontrolować opakowanie. Przy dostawie kurierem jest kupujący uprawniony spisać zapis o uszkodzeniu na miejscu o tym, że opakowanie nie jest kompletne. Przy odbiorze osobistym jest kupujący powinny skontrolować zawartość opakowania od razu, prawo z później odkrytych wad uszkodzonego towaru będzie mógł kupujący zastosować tylko jak oświadczy, że reklamowane wady miał towar już w czasie jego przejęcia.

1.10. Podczas okresu gwarancji ma klient prawo na bezpłatne usunięcie błędu po złożeniu towaru łącznie z akcesoriami, dokumentacją i instrukcją dla upoważnionego przedstawiciela sprzedawcy razem z kartą gwarancyjną, czyli dowodem o zapłaceniu, który służy jako karta gwarancyjna o ile karta gwarancyjna nie była wystawiona.

1.11. Jak ma towar jakieś wady, klient ma prawo wystawić reklamację zgodnie z konstytucją § 18 sekcja 2 prawa tak, że dostarczy towar sprzedającemu na adres kontaktowy i wypisze formularz na wystawienie reklamacji i doręczy go sprzedającemu. Formę formularza stanowi sprzedawca i jego wzór umieści na stronie internetowej sprzedającego. Kupujący jest powinny w formularzu dokładnie oznaczyć rodzaj i zakres uszkodzenia. Procedura reklamacji towaru który się da obiektywnie przekazać sprzedającemu zaczyna dniem, kiedy są spełnione wszystkie następujące warunki:

 • Dostawa wypełnionego formularza na wystawienie reklamacji od kupującego sprzedającemu,
 • Dostawa reklamowanego towaru od kupującego sprzedającemu. 

Sprzedawca poleca kupującemu przesyłkę z towarem ubezpieczyć. Towar wysłany na opłatę za dostawą sprzedawca nie przyjmuje. Procedura reklamacji towaru, który się nie da obiektywnie dostawić sprzedającemu i który jest stały zaczyna dniem kiedy są spełnione wszystkie zasady:

 • Dostawa wypełnionego formularza na wystawienie reklamacji od kupującego sprzedającemu,
 • Zrobienie inspekcji reklamowanego towaru trzecią osobą stanowioną sprzedawcą, która o inspekcji wyda kupującemu pisemne potwierdzenie.

Początek procedury reklamacji jest jednocześnie datą początku wniosku. Reklamowany towar jest potrzebne dodać do siedziby sprzedawcy, jak sprzedawca albo stanowiona osoba nie stanowi inaczej (np.: dostarczyć towar prosto do stanowionej osoby.)

1.12. Sprzedawca jest powinny przyjąć reklamację w jakimkolwiek sklepie operacyjnym, w którym jest przyjęcie reklamacji możliwe, w swojej siedzibie albo w siedzibie stanowionej osoby w zgodnie z konstytucją § 18 sekcja 2  prawa.

1.13. W miejscu stanowionym według punktu 1.12 tej procedury reklamacji na przyjęcie reklamacji jest sprzedawca powinny zabezpieczyć obecność osoby uprawnionej obsługiwać reklamację zgodnie z konstytucją § 18 sekcja 3 prawa.

1.14. Kupujący jest powinny reklamować błędy towaru u sprzedawcy bez niepotrzebnego opóźnienia, inaczej kupującemu wygaśnie prawo w kierunku sprzedawcy na bezpłatne usunięcie błędów.

1.15. Sprzedawca albo stanowiona osoba wydaje kupującemu potwierdzenie o udowodnieniu reklamacji towaru w odpowiedniej formie wybranej przez sprzedawcę, np.: w formie mailu albo w pisemnej formie, w której jest powinny dokładnie oznaczyć błędy towaru zgodnie z konstytucją § 18 sekcja 5 prawa i pouczyć konsumenta o jego prawach, które mu wypływają z konstytucji §  622 i konstytucji § 623 kodeksu cywilnego. Jeśli jest reklamacja sprawowana przez środki zdalnej komunikacji, sprzedawca jest powinny potwierdzenie o sprawowaniu reklamacji dostawić kupującemu od razu; jak nie jest możliwe potwierdzenie dostawić od razu, musi się dostawić bez niepotrzebnego opóźnienia, najpóźniej ale razem z dowodem o dostarczeniu reklamacji; potwierdzenie o reklamacji nie trzeba dostawić, jak kupujący ma możliwość udowodnić potwierdzenie reklamacji innym sposobem

1.16. Na podstawie decyzji kupującego, którą ze swoich praw w rozumieniu konstytucji § 622 i konstytucji § 623 kodeksu cywilnego zastosowuje, jest sprzedawca albo inna stanowiona osoba powinna stanowić sposób reklamacji w rozumieniu konstytucji § 2 litery m) prawa od razu, w trudniejszych przypadkach do 3 dni od początku reklamacji , w uzasadnionych  przypadkach, głównie gdy wymagany jest skomplikowana ocena techniczna towaru, najpóźniej do 30 dni od początku reklamacji. Po stanowieniu sposobu reklamacji sprzedawca albo stanowiona osoba reklamację rozwiąże od razu, w uzasadnionych przypadkach można reklamację załatwić później. Rozwiązanie reklamacji, ale nie może trwać dłużej niż 30 dni od początku reklamacji. Po skończeniu okresu reklamacji ma konsument prawo odejść od umowy albo ma prawo na wymianę towaru za nowy towar. O ukończeniu procedury reklamacji i wyniku reklamacji informuje sprzedawca kupującego formą stanowioną miedzy jedną i drugą strona (e-mailem albo listem) i w tym samym czasie będzie kupującemu razem z towarem dostarczony protokół reklamacyjny. Jak kupujący reklamację towaru zastosuje do 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna , może sprzedawca rozwiązać reklamację odmówieniem  tylko na podstawie wyrażenia eksperta. Bez względu na wynik oceny eksperta nie może sprzedawca od kupującego żądać zwrotu kosztów  za ocenę eksperta ani za inne koszty związane z profesjonalną oceną towarów.

Jak kupujący zgłosił reklamację po 12 miesiącach od zawarcia umowy kupna i sprzedawca ją odrzucił , osoba, która załatwiła reklamację, jest powinna w dowodzie o załatwieniu reklamacji wskazać komu może kupujący wysłać towar na profesjonalną ocenę. Jak kupujący towar wyśle na profesjonalna ocenę stanowionej osobie napisanej w dokumencie o procedurze reklamacji, koszty oceny eksperta towaru, tak jak wszystkie ostatnie z tym społeczne koszty znosi sprzedawca bez względu na wynik oceny eksperta. Jak kupujący oceną eksperta potwierdzi odpowiedzialność sprzedającego za błąd który był reklamowany, może reklamację zgłosić znowu; w czasie wykonywania oceny eksperta towaru czas reklamacji nie płynie. Sprzedawca jest powinny kupującemu zapłacić do 14 dni od dnia znowu wystawionej reklamacji wszystkie koszty wydane na ocenę towaru, tak samo jak wszystkie koszty z tym wspólne. Znowu wystawionej reklamacji nie można odmówić. 

1.17. Reklamacja nie dotyczy błędów, na które był w czasie podpisania umowy kupna ostrzeżony albo o których musiał biorąc pod uwagę okoliczności przy zawarciu umowy kupna wiedzieć

1.18. Sprzedawca może błędy zawsze zamiast usunięcia błędu wymienić za drugą rzecz jak kupującemu nie zrobi żadnych poważnych trudności.

1.19. Prawo na zgłoszenie reklamacji u sprzedającego kupującym zanika:

 • Brakiem przedłożenia dokumentu o zgłoszeniu reklamacji, w przypadku, że służy jako karta gwarancyjna, listu przewozowego albo karty gwarancyjnej, produktu albo dokumentacji towaru,
 • Nie powiadomieniem błędów przy przejęciu towaru,
 • Skończeniem czasu reklamacji towaru,
 • Mechanicznym uszkodzeniem towaru przyczynionym kupującym
 • Używaniem towaru w  warunkach które nie są odpowiedzialne swoją wilgotnością, chemicznymi i mechanicznymi efektami na środowisko,
 • Niefachowym używaniem, przez obsługę albo zaniedbaniem pielęgnacji o towar
 • Uszkodzeniem towaru przeciążeniem albo używaniem przeciw warunkom które są napisane w dokumentacji, ogólnych zasad, norm technicznych albo przeciw przepisów bezpieczeństwa
 • Uszkodzeniem towaru przy nieuniknionym albo nieprzewidzianym wydarzeniu,
 • Uszkodzeniem towar nie chcianym zniszczeniem 
 • Nie profesjonalną interwencją, uszkodzonym  przy przewozie, uszkodzeniem wodą, ogniem, elektryką albo innym uszkodzeniem mocy wyższej
 • Interwencją do towaru przez osobę nieuprawnioną

1.20. Reklamacja nie dotyczy powszechnego zużycia towarów (albo ich części) spowodowanego używaniem. Krótszy czas życia produktu nie można brać jako wadę i nie da się reklamować

1.21.W przypadku, że towar przy przejęciu przez kupującego nie jest zgodny z umową kupna ma kupujący prawo na to, aby sprzedawca bezpłatnie i bez niepotrzebnych opóźnień przywrócił sprawę do stanu pierwotnego, który odpowiada umowie kupna, według wymagań kupującego a to wymianą towaru albo jego naprawą. Jak takie podejście nie jest możliwe, może kupujący wymagać przecenę z ceny towaru albo odejść od umowy. To nie dotyczy tego jak kupujący przed przejęciem towaru o sprzeczności z umową kupna wiedział albo sprzeczność z umową kupna sam spowodował. Sprzeczność z umową kupna, która się potwierdzi do sześciu miesięcy od dnia przejęcia towaru, się bierze jako sprzeczność istniejącą już przy jego przejęciu. W przypadku sprzeczności towaru z umową ma konsument prawo na tak zwane zadośćuczynienie a to:

 • Bezpłatnym przywróceniem towaru do stanu odpowiedniego umowy kupna przez naprawę,
 • Zniżeniem ceny kupna,
 • Zastępczą dostawą towaru,
 • Odejściem od umowy.

1.22. Sprzedawca jest powinny załatwić reklamację i ukończyć procedurę reklamacje jednym z poniższych możliwości:

 • Oddaniem naprawionego towaru,
 • Wymianą towaru,
 • Oddaniem ceny zakupu,
 • Wypłaceniem rozsądnej przeceny z ceny towaru,
 • Pisemnym wyzwaniem na przejęcie sprzedającym stanowionej płatności,
 • Uzasadnioną odmową reklamacji towaru.

1.23. Sprzedawca jest powinny o sposobie załatwienia reklamacji i o załatwieniu reklamacji kupującemu dać pisemny dowód najpóźniej 30 dni od dnia egzekwowania reklamacji przez dostawcę usług kurierskich albo pocztowych albo przez e-maila.

1.24. Okres gwarancji jest 24 miesięcy (jeśli nie jest konkretnie stanowiony inny okres gwarancji) a zaczyna płynąć od dnia przejęcia towaru kupującym.

1.25. Okres gwarancji się przedłuży o dobę, podczas której kupujący nie mógł używać towar z powodu naprawy reklamacyjnej towaru.

1.26. W przypadku wymiany towaru za nowy dostanie kupujący dokument, na którym będzie wspomniany towar zastępczy, wszystkie inne reklamacje się zastosowują na podstawie listu o dostawie i tego dokumentu reklamacyjnego. W przypadku wymiany towaru za nowy zacznie płynąć znowu od przejęcia nowego towaru, ale tylko na nowy towar.

1.27. Najpierw może konsument wymagać od sprzedającego bezpłatną naprawę albo bezpłatną zastępczą dostawę towaru. Kupujący ma prawo na wymianę towaru tylko wtedy jak to nie jest ze względu na typ błędu nieproporcjonalne. O tym czy jest wada proporcjonalna zdecyduje centrum serwisowe a to formą pisemną. Na podstawie tej decyzji  się będzie postępować dalej w związku z prawem.

1.28. Wszystkie reklamacyjne naprawy są w przypadku, jak od czasu ich zastosowania nie zanikło prawo na zastosowanie reklamacji wg. Punktu 1.19 tej procedury reklamacji.

1.29. O ile chodzi o błąd który się da naprawić, będzie reklamacja załatwiona ze względu od  decyzji kupującego wg. Punktu 1.16. tej procedury reklamacji poniższym sposobem:

 • Sprzedawca zabezpieczy naprawienie błędu, albo
 • Sprzedawca towar wymieni

1.30. O ile chodzi o błąd, którego nie można usunąć, albo jedną więcej razy powtórzony błąd który można usunąć, albo o więcej błędów które można usunąć i które bronią temu aby mógł być towar używany bez błędów, sprzedawca załatwi w zależności od decyzji kupującego według punktu 1.16. tej procedury reklamacji poniższym sposobem:

 • Wymianą towary za inny, funkcjonalny, takich samych albo lepszych parametrów, albo
 • W przypadku, że sprzedawca nie może wymienić towar za inny, załatwi reklamacje wystawieniem noty kredytowej na błędny towar.

1.31. Załatwienie reklamacji dotyczy tylko błędów stanowionych w formularzu na egzekwowanie reklamacji.

1.32. W celach reklamacyjnych wielokrotnie powtórzony błąd jest uważany jako występowanie błędu więcej niż dwa razy.

1.33. W celach reklamacji się za więcej usuwalnych błędów uważa występowanie więcej niż trzech różnych usuwalnych błędów naraz.

1.34. W celach reklamacji za dobę, podczas której po zawarciu umowy kupna nie może kupujący przez błędy używać towar, uważa się doba, która razem tworzy więcej niż 180 dni.

1.35. Autoryzacja kupującego na zastosowanie reklamacji błędu towaru jest po tym, jak użył swoje prawo i poprosił sprzedającego o usunięcie błędu towaru wg. Punktu 1.11. tej procedury reklamacji, wyczerpany i bez względu na wynik reklamacji już ponownie nie jest autoryzowany dla tego samego błędu (nie błędem tego samego typu) zastosować reklamację znowu.

1.36. W przypadku, że sprzedawca skończy procedurę reklamacji jako uzasadniona odmowa reklamacji, ale błąd produktu obiektywnie jest albo nie był usunięty, może kupujący zastosować prawo na usunięcie błędu towaru pomocą sądu. Procedura reklamacji.

1.37. Ostrzeżenia w związku z reklamacją:

Ze względu na charakter sprzedającego towaru (zabawna pirotechnika) jest możliwe wysyłać na reklamację tylko nie użyte pirotechniczne produkty (nie działające np. z powodu brakującego knota). Użyte ( już raz podpalone) nie działające produkty jest kupujący powinny zlikwidować według instrukcji obsługi na produkcie. Kupujący jest powinny przed użyciem pirotechnicznego produktu przeczytać instrukcje obsługi i likwidacje produktu. Instrukcja jest napisany na opakowaniu produktu.

Reklamację użytej pirotechniki jest możliwe uznać na podstawie dokumentacji fotograficznej. Nie działający produkt zostawcie 30 minut w spokoju. Potem z bezpiecznej odległości prosimy zrobić zdjęcia. Potem postępujcie według instrukcji dotyczących likwidacji produktu napisanej na opakowaniu. Inna manipulacja z niedziałającym produktem jest zakazana!!!

Na fotografii by miało być widać:

 1. Widoczna usterka produktu
 2. Widocznie zużyta część knota (wypalony knot)
 3. Data zrobienia zdjęcia (najlepiej jest na aparacie nastawić datę)
 4. Jaki produkt jest reklamowany

1.38. W przypadku, że kupujący-konsument nie był zadowolony z załatwieniem reklamacji sprzedawcą albo kiedy się kupujący-konsument zwrócił się do sprzedającego z prośbą o naprawę i nie był zadowolony ze sposobem, którym sprzedawca załatwił jego reklamację ma kupujący-konsument prawo zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o naprawę. Jak sprzedawca odrzuci prośbę albo na nią nie odpowie do 30 dni od dnia jej wysłania, ma kupujący-konsument prawo do złożenia alternatywnego rozstrzygnięcia sporu. Przedmiotem alternatywnego rozstrzygnięcia sporu jest „Słowacka inspekcja handlowa, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratysława 27” czyli inna stanowiona osoba prawna zapisana w liście przedmiotów alternatywnego rozstrzygnięcia sporów prowadzoną Ministerstwem Gospodarki Słowacji (dostępny na stronie http://www.mhsr.sk). Kupujący-konsument jest upoważniony wybrać sobie przedmiot alternatywnego rozstrzygnięcia sporów na który się obróci.

Przy reklamacji zastosowanie mają przepisy warunków biznesowych.