1. Podstawowe pojęcia

Operatorem sklepu internetowego jest:

Megamix s.r.o.
Štefánikova 712/40
085 01 Bardejov
Słowacja

e-mail: info@omegamix.pl

REGON : 53186567, NIP : 2121295990.

IBAN PKO:
PL67102034530000860203141199

Kupujący jest osobą albo spółką, która zapłaciła za służbę albo towar na stronie internetowej omegamix.pl.

Kupujący musi w zamówieniu czyli przy rejestracji dokładnie i prawdziwo uwieść adres dostawy albo inne dane kontaktowe. Zamówienie jest przykazem dla sprzedającego na realizacje zamówionego towaru od kupującego. Zamówienie się staje obowiązkowym po zadaniu do systemu zamówień. W momencie kiedy Państwo zrobią zakup automatycznie od nas przyjdzie e-mail z potwierdzeniem zamówienia. W e-mailu jest określony kupiony towar razem z ceną zamówienia.

2. Ceny

Wszystkie ceny napisane na naszych stronach internetowych są z VAT. Cena końcowa dla kupującego jest  napisana w potwierdzeniu zamówienia.

3. Warunki dostawy

Zamówiony towar dostarczamy do 4 dni roboczych od momentu doręczenia e-mailu potwierdzającego przyjęcie zamówienia. Większość towaru dostarczymy do 48 godzin. Zamówiony towar wysyłamy własnym transportem albo firmą spedycyjną. Do zamówienia zaliczamy koszty powiązane z dostawą i zapakowaniem w sumie xxx zł. Chyba że zamówienie będzie musiało być dostarczone w iluś paczkach, koszty się płacą tylko raz. Sprzedawca nie ma odpowiedzialności za opóźnienie zamówionego towaru, które było zawinione (firmą spedycyjną) albo za uszkodzenie wysyłki przez dostawcę.

4. Warunki płacenia

Przelew: sumę płacisz uprzednio na konto, IBAN: PL67102034530000860203141199 konto w złotych. Przy przelewie towar wysyłamy aż po przyjęciu płatności na nasze konto.

5. Prawa i powinności sprzedawcy

Sprzedawca jest powinny załatwić zamówienie, wysłać i doręczyć zamówiony towar na adres kupującego w czasie napisanym w warunkach dostawy. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku, że nie jest zdolny dostarczyć towar w wymaganej liczbie. W takim przypadku jest powinny kupującego o tym informować na jego adresie e-mail albo telefonicznie. W przypadku, że kupujący zapłacił część albo całą sumę, będzie mu ta część wysłana z powrotem na konto. Każdy produkt ma na opakowaniu instrukcje obsługi tak samo jak instrukcje są napisane w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. W przypadku jakichkolwiek pytań może nas Państwo informować telefonicznie na  +421 XXX.

6. Prawa i powinności kupującego, prawa konsumenta odejść od umowy

Kupujący jest powinny uwieść w formularzu zamówienia wszystkie pola oznaczone sprzedawcą jako obowiązkowe. Kupujący jest powinny przejąć zamówiony towar i zapłacić sumę, która mu była ogłoszona jeszcze przed wysłaniem zamówienia. Kupujący jest powinny dostarczony towar obejrzeć i bez opóźnienia informować sprzedającego zauważonych wadach. Reklamacja podlega regulaminowi reklamacji sprzedającego.  W związku z postanowieniem § 7 sekcja 1 prawa nr. 102/2014 Z.p. konsument jest upoważniony i  bez podania powodu odejść od umowy zawartej na odległość albo od umowy zawartej poza budowli sprzedającego do 14 dni od dnia przejęcia towaru. Odejściem od umowy są strony umowy obowiązkowe  oddać nawzajem zapewnione świadczenia. Konsument jest powinny w odejściu od umowy podać wszystkie powyższe dane w formularzu na odejście od umowy. Odejście od umowy bez podania powodu nie jest możliwe w przypadku kiedy towar uszkodzony.

Formularz na odejście od umowy XXX

7. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki (zamówienia)

Za nieuzasadnioną odmowę nie przyjęcia przesyłki jest automatycznie brana taka wysyłka, którą przewoźnik odda z tym, że ją klient nie przejął albo bez powodu odmówił przyjęcie. W takim przypadku będzie klientowi fakturowana opłata za koszty wspólne z dostawą nie przejętej przesyłki w wysokości  powstałych kosztów na dostawę nie przejętego zamówienia.

8. Warunki reklamacji

Jak kupujący zauważy po przejęciu towaru, że towar ma jakieś wady, jest powinny tą rzeczywistość bez nie potrzebnego opóźnienia oznajmić sprzedającemu. Przy podaniu reklamacji trzeba przesłać:

  • reklamowany towar,
  • kopie faktury,
  • krótki opis wady towaru.

Sprzedawca zdecyduje o reklamacji najpóźniej do 3 dni roboczych od złożenia reklamacji i informuje o tym kupującego wysłaniem e-mailu, póki się sprzedawca s kupującym nie umówią inaczej.

Jako upoważnioną nie można uznać reklamacji, której wady się stały:

  • niefachowym użyciem,
  • mechanicznym uszkodzeniem albo zużyciem,
  • katastrofą żywiołową,
  • innym wpływem zewnętrznym.

W przypadku, że reklamacja będzie uznana jako upoważniona, sprzedawca bez niepotrzebnego opóźnienia zagwarantuje, najpóźniej ale 20 dni od dnia reklamacji wymianę towaru albo oddanie pieniędzy. W przypadku gdy konsument nie jest zadowolony ze sposobem załatwienia reklamacji albo sobie myśli, że dostawca złamał jego prawa, ma konsument prawo dać propozycje rozpoczęcia alternatywnego rozstrzygania sporów wg. § 12 prawa nr. 391/2015 Z. p. o alternatywnym rozwiązaniu sporów i o zmienieniu i dopełnieniu niektórych praw.

Właściwe organy do alternatywnego rozstrzygnięcia sporów są:

  1. Słowacka handlowa inspekcja, którą jest możliwe za stwierdzonym celem kontaktować na adresie Ústredný  inšpektorát  SOI,  Odbor  medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, albo elektronicznie na adresie ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, albo
  2. Inna upoważniona osoba prawnicza zapisana w liście przedmiotów alternatywnego rozwiązania sporów prowadzoną prze Ministerstwo gospodarki Słowacji (lista upoważnionych przedmiotów jest dostępna na stronie internetowej http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov/146987s ), przy tym klient ma prawo wyboru, na który z przedmiotów alternatywnego rozwiązania sporów się obróci.
  3. Klient może na podanie wniosku na alternatywne rozwiązanie swojego sporu użyć online platformę na alternatywne rozwiązanie sporów, która jest dostępna na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html. Więcej informacji o alternatywnym rozwiązaniu sporów Państwo znajdą na stronie internetowej inspekcji handlowej: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Podanie wniosku na alternatywne rozwiązanie sporów

9. Końcowe przepisy

Operator zastrzega sobie prawo te warunki zmienić w przypadku potrzeby.