Megamix s.r.o.
Štefánikova 712/40
085 01 Bardejov
Słowacja

Regon: 53186567
NIP: 2121295990

email: info@omegamix.pl.

Postanowienia ogólne

1. Tym się rozumie:

 • Dane osobowe imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres dostawy, IP adres, Cookies i informacje o osiągnięciu wieku 16 lat.

2. Operator sklepu internetowego www.omegamix.pl tym informuje o sposobie rozpiętości przetwarzania danych osobowych łącznie praw uczestnika (ten jest definiowany niżej) istotnych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Operator przy przetwarzaniu danych osobowych postępuje zgodnie z następującymi przepisami:

 • Prawo nr. 18/2018 Z.p. o polityce prywatności
 • Rozporządzenie Europejskiego parlamentu i rady Unii Europejskiej 2016/679 (dalej tylko „rozporządzenie”)

4. Uczestnik jest osobą fizyczną która kupuje od operatora towar i służbę.

5.  Operator jest osobą prawniczą, która prowadzi ten sklep internetowy. W związku z wyżej napisanym dochodzi do przetwarzania danych osobowych:.

 • W zasięgu w jakim były dostarczone w związku z zamówieniem produktów albo służby operatora, w ramach negocjacji o zawarciu umowy z operatorem tak jak w związku z zawartą umową
 • Dla celów określonych poniżej (II.)

II. Cele przetwarzania danych osobowych

1.Operator przetwarza dane osobowe dla następujących celów:

a. wykonanie umowy lub innego zobowiązania i świadczenie usług

 • Dane osobiste będą przetwarzane podczas negocjacji w sprawie zawarcia umowy jak podczas trwania stosunku umownego;
 • Wysyłanie kwestionariuszy satysfakcji: wysyłanie kwestionariuszy satysfakcji dla celów poprawy świadczonych usług kupujących zgodnie z utworzonym zamówieniem, rezerwacją albo z sprzedażą. Operator w kontekście oceny satysfakcji przetwarza dane osobowe w tym: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Czas przetwarzania danych osobistych są w tym przypadku 3 lata.
 • Działania marketingowe: w celu spełnienia działań marketingowych, ocenienie, wypowiedzenie, dostawa wygranych itp. Czas przetwarzania: podczas czasu działań marketingowych.

b. dotrzymanie prawnego zobowiązania (głównie księgowego, podatkowego i obowiązku archiwizacji, udzielenie synergii: policji, sądu itp.):

 • Dokument podatkowy będzie zostawiony 10 lat od skończenia umowy: za celem spełnienia prawnego obowiązku archiwacji księgowych dokumentów na podstawie prawa nr. 563/1991 zbiór przepisów rachunkowych z późniejszymi zmianami będą dane osobiste dalej przetwarzane i zostawione do czasu 10 lat od roku następującego po roku,  w którym doszło do zawarcia umowy między operatorem i uczestnikiem.
 • Pełnienie zobowiązań w związku z aplikacją praw z błędnego spełnienia ,  udzielenia synergii policji albo sądu: Operator jest upoważniony  przetworzyć podstawowe osobiste identyfikacyjne i kontaktowe informacje kupującego, informacje o produktach i informacje z komunikacji między kupującym  do czasu 4 lat od dnia upłynięcia

c. uzasadnione interesy operatora, ochrona praw i prawem chronionych interesów operatora:

 • Skuteczna obrona w przypadku sporu. Doba przetwarzania są 4 lata od upłynięcia czasu procedury reklamacji na towar i przedłuża się o dobę do której jest spór prowadzony;
 • Uzasadniony interes operatora jest dalej wysyłanie handlowych ogłoszeń (oferty obszarowe albo indywidualne) w związku z § 7 sekcją 3 prawa nr. 480/2004 zbiór praw o niektórych służbach społeczeństwa informacyjnego w związku z punktem 47, jak kupujący zyskał szczegóły elektronicznego kontaktu w związku z sprzedażą towaru albo służby klientowi.

b. oferty marketingowe i biznesowe służb operatora

 • Obszarowe wysyłanie ofert handlowych produktów albo służb: wysyłanie ogólnych reklamowych informacji bez kierowania na konkretną grupę odbiorców. Doba przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku 3 lata;
 • Indywidualna oferta: wysyłanie ofert handlowych po ocenie niektórych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną. Operator  nie wykonuje profilowanie w związku z artykułem 22, ponieważ nie chodzi o automatyczne przetwarzanie, ale ręczne tworzenie indywidualnych ofert. Doba przetwarzania danych osobistych jest w tym przypadku 3 lata;
 • Cookies: krótkie tekstowe akta wygenerowane przez Server www i zapisywane w komputerze przez przeglądarkę. Wyróżniają się dwa typy. W pierwszej kolejności są to Cookiem potrzebne na zabezpieczenie działania sieci (transmisja komunikacji elektronicznej  przez elektroniczną sieć z użyciem tych Cookies nie można wyrazić zgodę) Dalej chodzi o Cookiem, które oceniają niektóre osobiste aspekty związane z konkretną osoba fizyczną. Z użyciem tego typu Cookiem musi klient wyrazić zgodę. Doba przetwarzania jest w tym przypadku 3 lata.
 • Dla celów re-marketingu są przesyłane Cookiem innym edytorem tylko w przypadku, że u nich była udzielona zgoda w tym celu a to z okresem ważności maksymalnie 540 dni. Jak dojdzie do wycofania zgody z Cookies, nie jest technicznie możliwe już raz przekazane Cookies u operatora od razu usunąć. Na usunięcie Cookiem u operatora dojdzie automatycznie po skończeniu doby ekspiracji. Natychmiastowym rozwiązaniem dla profilaktyki re-marketingowych działalności operatorem jest zmazanie Cookiem z przeglądarki.

III. Ochrona danych osobowych i informacje o przetwarzaniu

 • O ile klient nie udziela swoich danych osobowych, nie jest możliwe zawrzeć umowę z operatorem i / albo mu udzielić służby z niej wypływające. Dane osobowe są w tym związku niezbędne dla udzielenia  konkretniej służby albo produktu operatora.
 • Po skończeniu terminu napisanych w II. Operator dane osobowe wymaże albo utajni.
 • Klient jest powinny operatorowi  udzielić tylko i wyłącznie prawdziwe dane osobowe. Za dokładność i poprawność danych osobowych jest odpowiedzialny klient. Operator za dokładność i poprawność danych osobistych nie odpowiada.
 • Operator się maksymalnie postara o to aby nie doszło do nie nieautoryzowanego przetwarzania.
 • Operator jest autoryzowany przekazać dane osobowe klienta trzecim osobom a to dla tych celów: dokończenie procesu zamówienia, dostawa towaru, wysyłanie informacji, opinia klienta, udzielanie operatorskiej pożyczki, podpory klientów, załatwianie reklamacji, rejestrowanie nowego klienta, udzielanie służby I Punkt.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie elektronicznej nieautomatyzowanym sposobem.
 • Dane osobowe nie będą przenoszone do trzecich państw.

IV. Prawa klienta związane z zarządzaniem

1.  Prawa klienta związane z ochroną danych osobowych:

 • Wymagać od operatora przystęp do danych osobowych;
 • Na zmianę przekazanych danych osobowych;
 • Na wymazanie przekazanych danych osobowych;
 • Na ograniczenie przetwarzania danych osobistych;
 • Złożyć skargę na urzędzie dla ochrony danych osobowych;
 • Prawo na przeniesienie danych osobistych na innego sprawce;
 • Prawo do sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych;
 • Prawo na odwołanie pozwolenia.

2.  Klient może swoje prawa w związku z sekcją I  tego artykułu zastosować przez powiązanie które jest napisane w pięcie e-mailu wysłanego ze strony operatora albo prośby na email adresie albo w przypadku rejestrowanego klienta w sekcji klienta www stron sklepu internetowego.

3. Prawa według sekcji 1. tego artykułu litery c) i d) nie jest możliwe zastosować w zasięgu i na cele wspomniane w artykule II. Sekcji 1 litery a), b) i c) bez punktu ii) artykułu II, kiedy jest możliwe zastosować wszystkie prawa wspomniane w sekcji 1.

4. W przypadku, że by miał klient uczucie, że operator wykonuje przetwarzanie jego danych osobowych, które jest przeciw ochronie jego prywatnego życia albo, które jest sprzeczne z przepisami prawa, głównie jak są dane osobowe niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania.

5. Poprosić operatora o wytłumaczenie a to e-mailem.

6. Przeciwstawić się przetwarzaniu i żądać e-mailem wysłanym na email adres aby operator zabezpieczył usunięcie tak powstałego stanu (np. zablokowaniem, wykonaniem naprawy, dopełnieniem albo likwidacją danych osobowych). Operator bezzwłocznie podejmuje decyzję w sprawie sprzeciwu i informuje klienta. Jeśli operator nie spełni tego warunku ma klient prawo zwrócić się na urząd ochrony danych osobowych. Tym zaopatrzeniem nie jest dotknięte prawo klienta zwrócić się na urząd ochrony danych osobowych bezpośrednio.

7. Jak klient zastosuje niektóre z praw tego artykułu jest operator powinny odpowiedzieć do 30 dni od przyjęcia prośby operatorem.

8. Przyjęcie prośby o zastosowaniu prawa z artykułu IV., punktu 1 a) i f) jest możliwe tylko przez wiadomości z danymi albo listem z oficjalnie zweryfikowanym podpisem na adres siedziby spółki. Częścią prośby jest potrzebne napisać adres e-mail, na którą potem będzie wysłany weryfikacyjny e-mail na potwierdzenie tożsamości.

9.  O ile klient zastosuje niektóre z praw z artykułu IV., sekcji 1. Ma operator prawo poprosić o udowodnienie tożsamości klienta. Prośba o dostęp do danych osobowych tak musi być wysłana z adresu e-mail wnioskodawcy. Jak będzie prośba wysłana inną formą , albo z innego adresu e-mail, ma operator prawo żądać weryfikację formą odpowiedzi na e-mail  weryfikacyjny. W przypadku, kiedy wnioskodawca nie dowodzi jego tożsamości do 14 dni od wysłania weryfikacyjnego e-mailu, nie będzie jego prośba na zastosowanie praw w artykule IV., punktu 1 przyjęta.

10. Operator jest upoważniony w przypadku powtórzonej i nieuzasadnionej prośby o udzielenie kopii przetwarzanych danych osobowych, pobierać rozsądną opłatę za koszty administracyjne.

V. Przepisy końcowe

1. Wszystkie prawne związki, które powstały przy przetwarzaniu danych osobowych są regulowane prawem Słowacji a to bez względu na to, skąd był dostęp do nich realizowany. Do rozwiązania przypadkowych sporów znikniętych w związku z ochroną prywatności między klientem i operatorem są słowackie sądy.

2. Dana osoba ma prawo obrócić się na urząd ochrony danych osobowych. (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk)

3. Te zasady zaczynają działać dniem 25.05.2018.